Матеріали заходів, які проводилися в рамках регіональної програми STAREP центру реформ фінансової звітності Світового банку

 

З матеріалами заходів, які проводилися в рамках регіональної програми STAREP центру реформ фінансової звітності Світового банку можна ознайомитись за даним посиланням

 

Питання та відповіді: впровадження нової основи обов'язкового аудиту (2014.09.03)

Загальні відомості про вимоги директиви щодо обов'язкового аудиту у новій редакції (2014.11.20-21)

Принципи аудиту фінансової звітності (2014.11.20-21)

STAREP A&A Standards EVENT 3: Regional Dialogue Series (2015.01.15)

Стандарти АіБУ STAREP ЗАХІД 3: серія «Регіональний діалог» (2015.01.15)

Audit Quality and Public Oversight: International Experience (2015.04.17)

Транспонування Директиви з бухгалтерського обліку: проблеми, питання та рішення (2015.04.28)

Нова Директива ЄС з аудиту (2015.04.28)

The New EU Audit Directive (2015.04.28)

Досвід Румунії в транспонуванні вимог ЄС про обов'язковий аудит (2015.04.28)

Досвід Румунії Директива (2015.04.28)

COUNCIL FOR ADVANCEMENT AND OVERSIGHT OF THE AUDIT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA (2015.06.10)

Organization of public oversight over the audit profession: an example from the Netherlands (2015.10.15)

Організація внутрішнього контролю якості (2015.10.15)

Формування та функціонування окремої Інспекції із забезпечення якості (2015.10.15)

Organization of public oversight over the audit profession: an example from the Netherlands (2015.10.15)

Ключові функції зовнішнього контролю якості (2015.10.15)

Контроль якості аудиторських послуг (2015.10.15)

Рада Органу Суспільного Нагляду (2015.10.15)

Ведення реєстру суб’єктів аудиторської діяльності (2015.10.15)

European models of public oversight over the audit profession (2015.10.15)

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЇ АУДИТОРІВ (2015.10.15)

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми (2015.10.15)

Постійне удосконалення знань аудиторів (2015.10.15)

Атестація аудиторів (2015)

Audit for Growth and Prosperity in Europe: How Audit Regulation (2016.04.26_09)

Роль і функції комітету з аудиту (2016.10.10)

The role and functions of Audit Committee (2016.10.10)

Загальний вміст методологій систем забезпечення якості (2016.10.10)

Common content of QAS methodologies (2016.10.10)

Створення органу суспільного нагляду в Грузії (2016.10.10)

Presentation REPARIS (2017.04.26)

Changing SMPs Business Model: Challenges and Opportunities (2017.05.31_01)

CFRR –IFAC Regional SMP Forum (2017.05.31_04)

Activities of the International Auditing & Assurance Standards Board CFFR−IFAC Regional SMP Forum (2017.05.31_05)

WB–IFAC Regional SMP Forum (2017.05.31_06)

WB-IFAC SMP Regional Forum (2017.05.31_08)

Regional SMP Forum, Vienna (2017.10.31_02)

SME-SMP 

SMPs spreads digital