Професійні організації аудиторів та бухгалтерів

Національні аудиторські організації

ВПГО "Спілка аудиторів України"

www.spilka-audit.org.ua

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

www.ufpaa.org

ВПГО "Федерація Аудиторів, Бухгалтерів і Фінансистів АПК України"

www.faaf.org.ua

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

www.uacaa.org

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА)

www.rnba.com.ua

ГО "Українське товариство фінансових аналітиків"

www.usfa.org.ua

ГС "Палата аудиторів і бухгалтерів України"

www.pabu.com.ua

 

Міжнародні та зарубіжні організації
 

Палата аудиторів Азербайджану

www.audit.gov.az

Європейська федерація бухгалтерів

www.fee.be

Рада з міжнародних стандартів аудиту та гарантії якості

http://www.ifac.org/IAASB/

Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердженню достовірності інформації

http://ru.ifac.org/IAASB/

Європейська рахункова палата (Палата аудиторів ЕС)

www.eca.europa.eu

Міжнародна федерація бухгалтерів

www.ifac.org/IAASB

Міжнародна спільнота СІРА-Україна

www.capcipa.ua

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА)

www.accaglobal.com