Інформуємо аудиторів про прийняття Правлінням Національного банку України постанов від 02 серпня 2018 року № 89 та № 90

Інформуємо аудиторів про прийняття Правлінням Національного банку України постанов від 02 серпня 2018 року № 89 “Про затвердження Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту” та № 90 “Про затвердження Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності”, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.


Текст зазначених постанов опубліковано на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України 06 серпня 2018 року.